top of page

Okul Olgunluğu Nedir?
Beklenen Beceriler Nelerdir?
Nasıl Değerlendirilir?

What is "school readiness"?
Which skills are necessary to start primary school and how do we assess school readiness?

Okul olgunluğu; çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda ilköğretimin gerekliliklerini karşılamaya hazır olması demektir. Genellikle, okulöncesi eğitimini tamamlamış çoğu çocuk altı yaş civarında bu olgunluğa erişecek düzeye gelir. Ancak, bireysel farklılıklar nedeniyle, okul olgunluğuna ulaşma yaşı değişebilir. Çocuğun okula hazır olması, çocuğun okul eğitimini başaracak gelişimsel düzeye gelmesini ifade etmekte olup okul başarısı açısından oldukça önemlidir (Özdemir Kılıç, 2004). 

1. Sınıf Düzeyinden Beklenen Akdamemik ve Sosyal Beceriler

 • Kalemi tamamıyla doğru tutması

 • Kendi adını ve soyadını yazması

 • Evcilik oynarken arkadaşlarına ve kendisine farklı roller verip bu rollerin gerektirdiği gibi davranabilmesi 

 • Rakamları birbiri ile aynı boyutta yapması

 • Ağırlık, uzunluk, hacim, zaman kavramlarını algılayabilmesi

 • Ayrıntılı ve iki boyutlu insan çizimleri yapabilmesi

 • Güvenli ve akıcı bir şekilde konuşması

 • Günlük işleri tek başlarına yapabilmesi

 • Diğer çocuklarla işbirliği içinde oynayabilmesi

BEKLENEN OLGUNLUK

5-5.5 Yaş (60-66 ay) Çocuğundan (okulöncesi son sınıf) Beklenen Beceriler

 • Vücut koordinasyonu gelişmiştir

 • Çatal ve bıçağı kullanabilir

 • Bazı harfleri kopyalayabilir  (V, T, H, O, L, A, C, U, Y)

 • Parmaklarını kullanarak sayı sayabilir

 • 10-12 basit rengi tanır

 • RESİM: detaylı resimler çizer  (pencereleri, kapısı çatısı, bacası olan bir ev gibi),

       baş, vücut, kollar, bacaklar, ağız ve gözlerden oluşan insan çizimi yapabilir, kare            ve üçgen çizebilir

 • Adını, yaşını, adresini ve çoğunlukla doğum tarihini bilir

 • İsmini tanıyabilir ve yazmaya çalışabilir

 • Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman ile ilgili konuşurken kelimeleri (dün, bugün, yarın) doğru kullanı

 • Dilbilgisi kurallarına uygun konuşur

 • Hikâyeler dinlemeyi ve ayrıntıları ile başkalarına anlatmayı sever

 • Kendi kendilerine giyinip soyunabilir ama ayakkabılarını bağlamakta zorlanabilir

!!! ALT DÜZEY OLGUNLUK !!!

Uzm. Psk. Ruti Asa

07.2016

bottom of page